Hravá angličtina pro předškoláčky probíhá v pátek ráno od 8 hodin. Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a nenásilnou formou. Už v předškolním věku jsou schopny se naučit cizí jazyk stejným způsobem jako svoji mateřskou řeč. Při těchto hodinách angličtiny nejde o perfektní zvládnutí jazyka, ale o vytvoření pozitivního vztahu k angličtině – prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit.

Naším cílem je, aby si děti osvojily základy např. pozdravit, uvítat se, pokyny ve třídě, počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, hračky atd.

Komentáře jsou zavřeny