Ve Dětské skupině Voděrady přistupujeme individuálně ke každému dítěti jako k jedinečné osobnosti. Aktivity a činnosti zaměřujeme na všestranný rozvoj dítěte.

V denních činnostech se prolínají „hrátky“ na rozvoj fantazie, kreativity, sociálních dovedností, jemné a hrubé motoriky, poznávacích, mentálních, logopedických a sebeobslužných dovedností. Budujeme u dětí vztah k přírodě, vzdělání atd. Nabízíme individuální logopedii a surdopedii.

Koncepce Dětské skupiny Voděrady v oblasti vzdělávání je shodná s výchovně-vzdělávacím programem mateřských škol.

Připravujeme i předškoláčky na vstup do 1. třídy. Dětskou skupinu vedou kvalifikovaní pedagogové v oblasti speciální pedagogiky a etopedie. Odborně s nimi budou pracovat také v oblasti výtvarné výchovy a estetiky. Je vypracovaný podrobný plán pro předškolní děti, aby byly dostatečně připravené do základní školy.

Vytváříme pro děti klidné rodinné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně. Zaměřujeme se na to, aby se děti navzájem respektovaly a pomáhaly si.

Děti v Dětské skupině Voděrady a Bublinkách mají dopolední a odpolední svačinky, teplé obědy nám dováží z Gronka rozsíčka. Dbáme na dodržování pitného režimu u dětí.

CO S SEBOU DO DS Voděrady :-)

  • přezůvky s pevnou patou
  • pyžamo ( + popř. oblíbený plyšáček na spaní)
  • pláštěnka
  • gumáky
  • pohodlné oblečení vhodné do třídy a na ven (přizpůsobit počasí)
  • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky …)
  • papírové kapesníky popř. vlhčené ubrousky
  • pokud dítě nosí pleny, bude potřeba balení plen (podepsané)

  Všechny věci by měly být řádně podepsány (např. fixou na textil), aby se předešlo jejich záměně či ztrátě.