V polovině června jsme prožili krásný letní den v parku, kde se uskutečnila „Letní skotančivá šou pod lípou s Verčou“. Zároveň tato akce byla spojená s pasováním předškoláčků na školáky. Doplňující zábavu představovaly dva skákací hrady a na závěr grilování s profesionálním kuchařem.

Celá akce začala pasováním 3 předškoláků. Každý z nich musel pokleknout na kolena a odpovídat na zvídavé otázky Verči, která je následně pasovala mečem do stavu školáka. Od paních učitelek dostali šerpy a dárečky. Na závěr všichni odříkali společnou přísahu. Během tohoto slavnostního okamžiku nezůstalo jedno oko suché. Neopomněli jsme ani děti, které od nás odchází do jiných předškolních zařízení.

Následovala další část programu, kde jsme všichni tančili, hráli různé hry např. přetahovanou, skákání v pytlích, vláčkohry atd. Do tančení, soutěží i řádění na skákacích hradech se zapojili paní učitelky i rodiče. V pravé poledne pan kuchař svolal všechny účastníky letní šou na pořádný oběd pod lípou. Společným obědem jsme zakončili slavnostní dopoledne.

Komentáře jsou zavřeny