Děkujeme rodičům a především dětem za krásné podzimní výrobky. A za čas, který tvořením strávili společně. V životě dítěte tyto společně strávené chvilky mnoho znamenají. Především rodiče s dětmi si mezi sebou prohlubují vztah, učí se interakci, porozumění, kompromisu… Dětem tato vzájemná spolupráce pomáhá rozvíjet, kreativitu, jemnou motoriku, řeč atd. V neposlední řadě toto vytváření a plnění úkolů rodičů s dětmi je přípravou na společné plnění školních domácích úkolů.

Komentáře jsou zavřeny