31. 10. 2019 byl čtvrtek krásný podzimní den, na který se děti moc těšily. Čekalo nás vysazování nových stromků v lese, čímž jsme se připojili k celorepublikové akci Lesů ČR „Den za obnovu lesa“. Místo vysázení nám doporučil pan hajný Fiedor, který celou akci zaštítil a společně s celou svojí rodinou připravil. Vysázeli jsme společně 27 stromů přátelství. Zavěsili 2 ptačí budky. K nově vysázené aleji jsme připojili „Prosbu lesa“ k zamyšlení všech. Touto cestou bychom rádi poděkovali jak našemu voděradskému panu hajnému Fiedorovi, tak jeho manželce za úžasné občerstvení. Potěšila nás i část maminek, které přišly akci podpořit.

Komentáře jsou zavřeny