Ve třídě Bublinek, což jsou naše nejmenší děti, byl od začátku září trochu ruch, který se postupem času díky adaptačnímu plánu eliminoval – až zcela vymizel. Děti se postupně učí zvykat si na školičkový režim. Každý týden plní spoustu činností dle týdenních témat – vytváří, učí se básničky, cvičí, tancují, sportují… Paní učitelky Ivanka a Ivetka empaticky rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Každému dítěti se věnují individuálně např. pro výtvarných činnostech nebo sebeobslužných dovednostech.

Bublinky


Komentáře jsou zavřeny