VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT

„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:

  • O všechno se rozděl.
  • Hraj fér.
  • Nikoho nebij.
  • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
  • Uklízej po sobě.
  • Neber si nic, co ti nepatří.
  • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
  • Před jídlem si umyj ruce.
  • Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

(Robert Fulghum)

PÁR SLOV ÚVODEM

Dětská skupina Voděrady vznikla pod laskavou záštitou obce Voděrady a to na popud obyvatelů naší malé vesničky.

Díky financování Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost jsme získali požadované dotace na zřízení dětské skupiny. Dotace zahrnuje i rekonstrukci místností určených k užívání Sluníčka.

Dětská skupina s názvem Sluníčko sídlí v přízemí ZŠ, která se nachází uprostřed obce. Před budovou je krásné dětské hřiště s mnoha atrakcemi pro děti, které slouží i pro účely Sluníčka. Vedle objektu je park pro víceúčelové užívání.

Sluníčko se snaží pomáhat rodičům s dětmi ve věku od 2 do 6 let věku, aby mohli sladit svůj osobní a profesní život.

Koncepce naší dětské skupiny je shodná s obvyklými mateřskými školami. Máme vypracovaný plán výchovy a péče, který všestranně rozvíjí dítě ve všech složkách jeho vývoje.

Kapacita Sluníčka je 11 dětí, což nám umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

 

CO ZNAMENÁ POJEM „DĚTSKÁ SKUPINA“?

Je to forma rodinné péče o děti předškolního věku, která spočívá v pravidelné péči o děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku.