Sluníčko vedou dvě pracovnice, které mají pozitivní vztah k dětem.

Dokáží dětem vymyslet kreativní denní činnosti. Umí děti rozesmát, utěšit, pomoci jim při zvládání jednotlivých činností. Jsou k dětem citlivé, empatické, flexibilní, dokáží rozpoznat jejich náladu, rozpoložení a dle toho s nimi pracovat.

Mgr. Radka Horáková

018Vedoucí střediska má vystudovanou Univerzitu Hradec Králové, studijní programy speciální pedagogika a sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Dále pedagogické minimum. V předchozím zaměstnání pracovala s dětmi s postižením ve středisku rané péče. Vychovává dvě děti v předškolním věku.

 

 

Irena Fojtová

029Pracovnice Sluníčka má vystudovanou Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Pedagogické minimum-učitel odborné praxe vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně. Poté učila odbornou praxi na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Velkých Opatovicích. Její práce v dětské skupině bude kromě jiného zaměřena na rozvoj smyslového vnímání dětí pomocí jemné motoriky ve všech složkách výchovy výtvarné, pracovní, pohybové, tělesné, estetické a dramatické. Absolvovala kurz pro práci v dětských skupinách „Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. V současnosti vede keramické kroužky na ZŠ Voděrady.

Mgr. Daniela Zábojová (externí pracovník)

Logopedka a surdopedka studovala na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako speciální pedagog ve speciální škole, vychovává 2 děti ve školním věku. Ve sluníčku povede skupinovou a individuální logopedii, případně surdopedii.