Celý kolektiv dětské skupiny má pozitivní vztah k dětem.

Dokáží dětem vymyslet kreativní denní činnosti. Umí děti rozesmát, utěšit, pomoci jim při zvládání jednotlivých činností. Jsou k dětem citlivé, empatické, flexibilní, dokáží rozpoznat jejich náladu, rozpoložení a dle toho s nimi pracovat.

Dětská skupina č. 1 – Sluníčko

Mgr. Radka Horáková

018Vedoucí střediska má vystudovanou Univerzitu Hradec Králové, studijní programy speciální pedagogika a sociální pedagogika se zaměřením na etopedii. Dále pedagogické minimum. V předchozím zaměstnání pracovala s dětmi s postižením ve středisku rané péče. Vychovává dvě děti v předškolním věku.

 

 

 

 

Irena Kuncová

029Pracovnice Sluníčka má vystudovanou Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Pedagogické minimum-učitel odborné praxe vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně. Poté učila odbornou praxi na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Velkých Opatovicích. Její práce v dětské skupině bude kromě jiného zaměřena na rozvoj smyslového vnímání dětí pomocí jemné motoriky ve všech složkách výchovy výtvarné, pracovní, pohybové, tělesné, estetické a dramatické. Absolvovala kurz pro práci v dětských skupinách „Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. V současnosti vede keramické kroužky na ZŠ Voděrady.

Mgr. Daniela Zábojová (externí pracovník)

Logopedka a surdopedka studovala na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala jako speciální pedagog ve speciální škole, vychovává 2 děti ve školním věku. Ve sluníčku povede skupinovou a individuální logopedii, případně surdopedii.

 

Dětská skupina č. 2 – Bublinky

Ivana Dufková
029
Na rodičovské dovolené se mi otevřel nový a zajímavý svět. Začala jsem se o výchovu dětí více zajímat. Každé dítě je jedinečné, a to mě baví. Absolvovala jsem kurzy „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a „Studium pro asistenta pedagoga“. Jsem ráda, že patřím do týmu Dětské skupiny Voděrady, a mohu do práce chodit s radostí. Největší odměnou jsou pro mě usměvavé tváře dětí a spokojenost rodičů.

Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou při rodinných výletech.

 

Iveta Setničková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Po ukončení maturitní zkoušky si dodělala jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky.

V předchozím zaměstnání pracovala jako asistent pedagoga u chlapce s Aspergerovým syndromem.

Zájmy – práce s dětmi, procházky, četba

Pavlína Kozáková
029
Narodila jsem se v Nýrově. Od malička jsem chodila mezi děti do nýrovského hasiče. Společně s našimi vedoucími jsme jezdili po soutěžích. Ve starším věku jsem absolvovala kurz trenéra mladých hasičů. Hasičský kroužek vedu do dnes.

Jako malá jsme milovala děti, a věděla, že povolání paní učitelky je pro mě to pravé. Proto jsem se přihlásila na Střední pedagogickou školu.

V rodné vesnici máme spoustu krásných míst, na které ráda chodím. Nachází se tam i první stupeň základní školy, který jsem navštěvovala. Jako dobrovolný hasič se účastním různých akcí, které se u nás konají (dětský den, drakiáda, hasičské soutěže atd.).