Kategorie ‘Aktuality’

Pořadník dětí do DS V 2425

Srdečně se těšíme na všechny rodiče a děti, které chtějí navštěvovat Dětskou skupinu Voděrady.

Zápis 24


Srdečně se na Vás těšíme!

V polovině prosince jsme v dětské skupině přivítali zástupce městyse Doubravice nad Svitavou. Paní starostku zajímalo fungování DS v praxi, financování a potřebná dokumentace. Doubravice má mateřskou školu zcela naplněnou. Pro mladé rodiny by ráda zřídila ještě 20 člennou dětskou skupinu v úplně nové budově, aby uspokojila poptávku po předškolním zařízení. Je to krásná atraktivní myšlenka pro rozvoj městyse. Po více jak 90 min. komunikaci se fungování DS zalíbilo i panu místostarostovi. Všem představitelům městyse se líbila filosofie naší dětské skupiny. Byli moc rádi za cenné informace. Z naší strany byla nabídnuta „pomocná ruka“ i do budoucna… Nezbývá nám nic jiného, než popřát hodně zdaru při budování v této těžké době!

1. adventní neděli jsme byli požádáni zřizovatelem, zda bychom nenacvičili pásmo písní k slavnostnímu rozsvícení vánočního. Společně se žáky Základní školy Voděrady jsme zazpívali 5 písní od koled až po „Světové vánoce“ za doprovodu kláves, trubky, několika flétniček i amplionu. Po našem vystoupení rozsvítily děti vánoční strom, a poté už přijel Mikuláš s čerty a začal pravý čertovský rej.

S radostí jsme se s dětmi ze Sluníčka a Bublinek zapojili do projektu „Jižní Morava čte“ pod záštitou místní knihovny. Název pro letošní rok je: „Co vypráví voda“. Už na začátku září jsme si s paní knihovnicí Šárkou Kudláčkovou udělali pěkné dopoledne s povídáním, pokusy a cvičením na téma „voda“. Na oplátku jsme jí slíbili, že se pokusíme zapojit do výtvarné sekce tohoto projektu. S dětmi jsme se zaměřili na život v našem voděradském rybníce. Níže v příběhu si můžete přečíst o životě pod hladinou:-) Školičkové děti zapojily svoje fantazie a vytvořily krásné kapříky, candáty, štiky, okouny atd. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci voděradského „Vánočního jarmarku“ 19. listopadu 2022. Byly vybráni 3 výtvarná díla. Zvítězil amurek Kubík, 2 místo obsadil Pavlík štika a na 3. místě se umístila mřenka Natálka. Kubíček bude reprezentovat voděradskou školičku v krajském kole v Brně.

Dětská skupina Voděrady srdečně zve rodiče a děti na zápis pro školní rok 2022/2023 ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16 do 17 hodin. Dokumenty naleznete na stránkách www.dsvoderady.cz nebo přímo na místě zápisu v herně Sluníček.

Těšíme se na Vás!

Zápis 22