Kategorie ‘Aktuality’

Základní škola a Dětská skupina Voděrady zvou srdečně všechny děti, rodiče a přátele na tradiční drakiádu, která se bude konat v pátek 24. září 2021 od 16 hodin na Horních Poustkách. Všichni majitelé draků budou odměněni. Těší se na Vás kolektiv základní školy a dětské skupiny.

Dětská skupina Voděrady přivítala ve čtvrtek 12. srpna 2021 zástupce Senátu napříč politickým spektrem v rámci výjezdního zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Po prohlídce zařízení a pozdravení dětí jsme hodinu diskutovali na velmi aktuální téma v posledních letech, a to na situaci dětských skupin s ohledem na právě schvalovanou novelu o dětských skupinách.

Zástupci Senátu se velmi zajímali o fungování dětských skupin obecně, i na malých vesnicích. Diskuze byla pro všechny velice přínosná. Pan senátor Fischer (kandidát na prezidenta v roce 2018) děkoval za to, že si mohl provoz DS prohlédnout a za osvětlení celé problematiky týkající se dětských skupin. Senátorům se návštěva velmi líbila a odjížděli spokojeni.

21. a 22. července 2021 absolvovaly obě dětské skupiny – Sluníčka i Bublinky – „Audit kvality poskytované péče v dětské skupině“. Po oba dva celé dny 3-členná komise prozkoumávala práci celého kolektivu DS, zda pracuje odborně, kvalitně a profesionálně…

Auditní komise se zaměřovala na filosofii zařízení a její naplňování, taktéž dodržování a naplňování Plánu výchovy a péče, etický kodex, genderový a environmentální aspekt, profesní rozvoj kolektivu DS atd. Po neshledání nedostatků Sluníčku i Bublinkám byl udělen CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY za dobře poskytovanou službu.

Děkuji všem paním učitelkám, skvěle spolupracujícím dětem a v neposlední řadě také rodičům, kteří byli náhodně vybráni auditorkami k rozsáhlejšímu dotazníkovému šetření…. Samolepky s „certifikátem značky kvality“ pro obě dětské skupiny už zdobí okno a dveře Dětské skupiny Voděrady.

Audit


„KASIČKA POMOCI“ nebo také „ŠKOLKA ŠKOLCE“ – PRO PODPORU MATEŘSKÉ ŠKOLY v MORAVSKÉ NOVÉ VSI bude umístěna v místním obchodě Coop do konce letních prázdnin. Rádi bychom podpořili tornádem zničenou mateřskou školku v Moravské Nové Vsi. Paní ředitelka Časná je za naši sbírku velice vděčná. Tornádo jim zdevastovalo skoro celou mateřskou školu s veškerým vybavením, hračkami, pomůckami, venkovním zázemím (dvorkem, zahradou)… Hodí se jim každá koruna a také každá ruka. Stále jsou bez elektriky, plynu – všeho zázemí. Pro děti mají zařízené náhradní prostory ve vedlejší vesnici, ale jen do konce července… Dál paní ředitelka neví… Už dlouhou dobu jsem nemluvila s tak pokorným člověkem jako je paní ředitelka. S člověkem, který je silný a odhodlaný zvládnout tuto těžkou situaci, plna víry, že zase bude dobře…Budeme rádi, když v místním voděradském Coopu přispějete jakoukoliv částkou. Se sbírkou jsme začali již při „Pasování předškoláčků“, kde jste darovali 6 100 kč. Obě částky potom dáme dohromady a osobně předáme paní ředitelce… DĚKUJEME!

Po dlouhé pauze způsobené pandemií Covid-19 jsme obnovili kroužek flétničky. Do tohoto kroužku jsou zapsáni skoro všichni předškoláčci. Výuka na kroužku probíhá zábavnou formou. Hlavním cílem je, aby děti hra na flétnu bavila. Délka lekce je 30 minut.

Na flétně se děti naučí správné držení nástroje, poznávání a čtení not formou notových kamarádů, rozvíjet své hudební, harmonické a rytmické cítění, posilování paměti a naučí se jednoduché a zábavné písničky. Důležitým prvkem je rozvíjení správného dýchání.

Flétna


Zpříjemněte si čarodějnický víkend a projděte se voděradskými lesy, kterými vás provede čarodějnice Rumpajda. Ta Vám na cestě připravila několik úkolů. Užijte si filipojakubskou noc s Rumpajdou.

Užijte si krásnou procházku lesem.

Rumpajda


22. duben 2021 bude velmi zajímavý den. Hlavně pro předškoláčky, kteří se vrátí zase zpátky do školičky, tak i pro nás všechny. Česká televize bude ze Sluníčka vysílat živý vstup do „Studia 6“ v 7:50🙈 Poté v podvečer v „Událostech v regionech“ bude následovat reportáž o dětských skupinách také z Dětské skupiny Voděrady.

ČT


🧙‍♀️ I letos je to s oblíbenou tradicí „čarodějnic“ hodně nevyzpytatelné . A tak jsme se rozhodli s paními učitelkami ze Sluníčka a Bublinek uspořádat si svůj čarodějnický týden. Jedná se o výzvu pro všechny voděradské děti a jejich rodiče, kteří rádi tvoří – s názvem „POMOZ NÁM OZDOBIT PLOT DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ČARODĚJNICKOU TÉMATIKOU“. Svoje vyrobené výrobky si sami upevníte na plot dětského hřiště, abychom si nějak vynahradili tradice, které jsou kvůli pandemii omezené. U svého výrobku se můžete i vyfotit a fotku nám poslat – abychom věděli, komu patří výrobky. Fantazii se meze nekladou. Hlavní je zážitek ze společného tvoření a alespoň z části zachování tradice.

Milí rodiče,
snad se blýská na lepší časy. Všichni se pokoušíme udělat vše pro to, aby mohli co nejdříve otevřít dětské skupiny. Neustále jsme se dotazovali Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství a M. zdravotnictví jak to, že nemůžeme otevřít svoje provozy, když většinou máme skupiny po 12 dětech. Přičemž v MŠ mohou být skupiny 15 dětí. Díky paní senátorce Vítkové, Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, koordinátorů a v neposlední řadě petici rodičů za otevření DS se snad budou moci brzy otevřít všechny dveře dětských skupin pro všechny děti. Prosíme ještě o strpení, snad už brzy dostaneme zelenou.
Pro předškolní děti a děti rodičů ze složek IZS otvíráme 22. dubna 2021.