Kategorie ‘Aktuality’

Dětská skupina Voděrady srdečně zve rodiče a děti na zápis pro školní rok 2022/2023 ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16 do 17 hodin. Dokumenty naleznete na stránkách www.dsvoderady.cz nebo přímo na místě zápisu v herně Sluníček.

Těšíme se na Vás!

Zápis 22


Ve čtvrtek 3. února 2022 v odpoledních hodinách jsem v naší dětské skupině přivítala paní starostku Štěchova. Zástupci tří vesnic jihozápadně od Lysic se dohodli na zřízení dětské skupiny pro svoje občany. Paní starostka Mgr. Knotková se zajímala o podmínky zřízení a fungování tohoto typu zařízení. Potřebné dokumenty, vyhlášky a zákony, kterými se provoz dětské skupiny řídí jsem paní starostce představila. Byla velmi překvapená skutečnostmi, které jsou potřebné nejen ke zřízení, ale také fungování dětské skupiny.

Paní magistře se velmi líbilo široké spektrum aktivit naší dětské skupiny. Od podrobně popsaných týdenních témat, přes veřejné akce a vystupování, až po charitativní sbírky a aktivity (např. Krabice od bot, vánoční pozdravy pro seniory, tanec a sbírky pro tornádem zasaženou obce a mateřskou školu).

Už v minulých letech jsme u nás v dětské skupině přivítali např. pana starostu a zastupitele z obce Syrovín z bzenecké oblasti (tato obec má 352 obyvatel), pana starostu a zřizovatele dětské skupiny z Prostějovska, evangelického pana faráře – tyto všechny spojovalo to, že chtěli poradit se zřízením a poskytováním dětské skupiny na malé vesnici. Všem jsem ochotně a ráda poskytla potřebné informace, rady a poznatky z praxe, se kterými jsme se za dobu fungování dětské skupiny setkali.

Závěrem můžu říct, že jsme se se všemi starosty a zřizovateli zařízení pro předškolní děti, shodli na tom, že správná vesnice má mít školu/školku (dětskou skupinu), hospodu a kostel – jinak je to mrtvá vesnice…

Za naši vesnici budu moc ráda, když se touto poučkou budeme řídit, a Voděrady budou plné dětí, jejichž rodná vesnice pro ně bude útočištěm po celý život.

Za náš celý tým dětské skupiny jsem ráda, že zástupci okolních vesnic z naší práce cítí nadšení, profesionalitu, lidskost a odvahu pro další fungování Dětské skupiny Voděrady, a proto nás oslovují pro rady a zkušenosti z praxe…

Všem zřizovatelům, poskytovatelům a hlavně v současné době paní starostce Štěchova přeji, aby vše dopadlo dobře a mohla se spolu s rodiči předškolních dětí těšit na otevření a fungování dětské skupiny.

S přáním všeho dobrého Mgr. Radka Horáková

Děti z dětské skupiny společně se žáky základní školy Voděrady si pro Vás připravili vánoční pozdrav.

watch[1]

Co nás ještě čeká do konce roku 2021? Níže uvedené akce, a mnohem více zážitků ve školičce.  Např. zítra budeme vyhlížet svatého Martina, nadílka od Mikuláše a čertů, dárečky od Ježíška atd.

Vážení přátelé a vůbec všichni, kteří chcete pomáhat. Jako v minulých letech, tak i letos jsme se zapojili od charitativní sbírky „KRABICE OD BOT“. Do 2. prosince k nám můžete nosit naplněné, zabalené a popsané krabice pro děti od narození do 18 let. Pohlaví a věk bude upřesněn v průběhu příštího týdne. Stačí krabici naplnit, zabalit do vánočního papíru a označit štítkem, pro koho je krabice určena. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

Srdečně se těšíme na všechny při „Loučení s letním časem“. Něco si vytvoříme, něco si opečeme, trochu se občerstvíme, trochu víc si zazpíváme a pobavíme se…

4. října 2021 nás navštíví

Základní škola a Dětská skupina Voděrady zvou srdečně všechny děti, rodiče a přátele na tradiční drakiádu, která se bude konat v pátek 24. září 2021 od 16 hodin na Horních Poustkách. Všichni majitelé draků budou odměněni. Těší se na Vás kolektiv základní školy a dětské skupiny.

Dětská skupina Voděrady přivítala ve čtvrtek 12. srpna 2021 zástupce Senátu napříč politickým spektrem v rámci výjezdního zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Po prohlídce zařízení a pozdravení dětí jsme hodinu diskutovali na velmi aktuální téma v posledních letech, a to na situaci dětských skupin s ohledem na právě schvalovanou novelu o dětských skupinách.

Zástupci Senátu se velmi zajímali o fungování dětských skupin obecně, i na malých vesnicích. Diskuze byla pro všechny velice přínosná. Pan senátor Fischer (kandidát na prezidenta v roce 2018) děkoval za to, že si mohl provoz DS prohlédnout a za osvětlení celé problematiky týkající se dětských skupin. Senátorům se návštěva velmi líbila a odjížděli spokojeni.