Kategorie ‘Aktuality’

Srdečně se na Vás těšíme!

V polovině prosince jsme v dětské skupině přivítali zástupce městyse Doubravice nad Svitavou. Paní starostku zajímalo fungování DS v praxi, financování a potřebná dokumentace. Doubravice má mateřskou školu zcela naplněnou. Pro mladé rodiny by ráda zřídila ještě 20 člennou dětskou skupinu v úplně nové budově, aby uspokojila poptávku po předškolním zařízení. Je to krásná atraktivní myšlenka pro rozvoj městyse. Po více jak 90 min. komunikaci se fungování DS zalíbilo i panu místostarostovi. Všem představitelům městyse se líbila filosofie naší dětské skupiny. Byli moc rádi za cenné informace. Z naší strany byla nabídnuta „pomocná ruka“ i do budoucna… Nezbývá nám nic jiného, než popřát hodně zdaru při budování v této těžké době!

1. adventní neděli jsme byli požádáni zřizovatelem, zda bychom nenacvičili pásmo písní k slavnostnímu rozsvícení vánočního. Společně se žáky Základní školy Voděrady jsme zazpívali 5 písní od koled až po „Světové vánoce“ za doprovodu kláves, trubky, několika flétniček i amplionu. Po našem vystoupení rozsvítily děti vánoční strom, a poté už přijel Mikuláš s čerty a začal pravý čertovský rej.

S radostí jsme se s dětmi ze Sluníčka a Bublinek zapojili do projektu „Jižní Morava čte“ pod záštitou místní knihovny. Název pro letošní rok je: „Co vypráví voda“. Už na začátku září jsme si s paní knihovnicí Šárkou Kudláčkovou udělali pěkné dopoledne s povídáním, pokusy a cvičením na téma „voda“. Na oplátku jsme jí slíbili, že se pokusíme zapojit do výtvarné sekce tohoto projektu. S dětmi jsme se zaměřili na život v našem voděradském rybníce. Níže v příběhu si můžete přečíst o životě pod hladinou:-) Školičkové děti zapojily svoje fantazie a vytvořily krásné kapříky, candáty, štiky, okouny atd. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v rámci voděradského „Vánočního jarmarku“ 19. listopadu 2022. Byly vybráni 3 výtvarná díla. Zvítězil amurek Kubík, 2 místo obsadil Pavlík štika a na 3. místě se umístila mřenka Natálka. Kubíček bude reprezentovat voděradskou školičku v krajském kole v Brně.

Dětská skupina Voděrady srdečně zve rodiče a děti na zápis pro školní rok 2022/2023 ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16 do 17 hodin. Dokumenty naleznete na stránkách www.dsvoderady.cz nebo přímo na místě zápisu v herně Sluníček.

Těšíme se na Vás!

Zápis 22


Ve čtvrtek 3. února 2022 v odpoledních hodinách jsem v naší dětské skupině přivítala paní starostku Štěchova. Zástupci tří vesnic jihozápadně od Lysic se dohodli na zřízení dětské skupiny pro svoje občany. Paní starostka Mgr. Knotková se zajímala o podmínky zřízení a fungování tohoto typu zařízení. Potřebné dokumenty, vyhlášky a zákony, kterými se provoz dětské skupiny řídí jsem paní starostce představila. Byla velmi překvapená skutečnostmi, které jsou potřebné nejen ke zřízení, ale také fungování dětské skupiny.

Paní magistře se velmi líbilo široké spektrum aktivit naší dětské skupiny. Od podrobně popsaných týdenních témat, přes veřejné akce a vystupování, až po charitativní sbírky a aktivity (např. Krabice od bot, vánoční pozdravy pro seniory, tanec a sbírky pro tornádem zasaženou obce a mateřskou školu).

Už v minulých letech jsme u nás v dětské skupině přivítali např. pana starostu a zastupitele z obce Syrovín z bzenecké oblasti (tato obec má 352 obyvatel), pana starostu a zřizovatele dětské skupiny z Prostějovska, evangelického pana faráře – tyto všechny spojovalo to, že chtěli poradit se zřízením a poskytováním dětské skupiny na malé vesnici. Všem jsem ochotně a ráda poskytla potřebné informace, rady a poznatky z praxe, se kterými jsme se za dobu fungování dětské skupiny setkali.

Závěrem můžu říct, že jsme se se všemi starosty a zřizovateli zařízení pro předškolní děti, shodli na tom, že správná vesnice má mít školu/školku (dětskou skupinu), hospodu a kostel – jinak je to mrtvá vesnice…

Za naši vesnici budu moc ráda, když se touto poučkou budeme řídit, a Voděrady budou plné dětí, jejichž rodná vesnice pro ně bude útočištěm po celý život.

Za náš celý tým dětské skupiny jsem ráda, že zástupci okolních vesnic z naší práce cítí nadšení, profesionalitu, lidskost a odvahu pro další fungování Dětské skupiny Voděrady, a proto nás oslovují pro rady a zkušenosti z praxe…

Všem zřizovatelům, poskytovatelům a hlavně v současné době paní starostce Štěchova přeji, aby vše dopadlo dobře a mohla se spolu s rodiči předškolních dětí těšit na otevření a fungování dětské skupiny.

S přáním všeho dobrého Mgr. Radka Horáková

Děti z dětské skupiny společně se žáky základní školy Voděrady si pro Vás připravili vánoční pozdrav.

watch[1]