Režim dne je stanoven orientačně. Pracovnice dětské skupiny ho flexibilně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí a dennímu programu.

7:00  –  8:30 – příchod dětí, individuální činnosti, spontánní hry

8:30 – 9:00 – přivítání, nástin denních činností, hudebně–pohybové, sociálně-komunikační a didaktické činnosti

9:00 –   9:30 –  osobní hygiena, dopolední svačinka

9:30 – 11:30  –  pobyt venku (dle počasí)

11:30 – 12:30 – oběd, osobní hygiena, příprava dětí na odpočinek, vyzvedávání dětí

12:30 – 13:00 – poslechová činnost

13:00 – 14:30 – odpočinek

14:00 – 14:45 – odpolední svačina, osobní hygiena

14:45 – 16:00 – odpolední činnost, spontánní hry, pohybové aktivity, zájmové činnosti

Provozní doba Sluníčka je celoroční smiley