Kategorie ‘Fotogalerie’

Čarodějnický týden ve Sluníčkách a Bublinkách. Vařili jsme lekvary s vraními oky, pařáty atd. Neodolali ani pokušení ochutnat hlavní pokrm s hadími ocásky, housenkami, myškami atd. atd. Děti celý týden vyráběly, abychom mohli vyzdobit okolí školičky a školy čarodějnicemi. Na závěr týdne se ve školičce sešla velká spousta čarodějnic a čarodějů, kteří mezi sebou soutěžily, a na závěr se prošli po vesnici…

  1. června – den dětí je pro dětskou skupinu velká událost. Každoročně jsme pozváni do místního obchodu COOP, kde mají paní prodavačky pro děti přichystaný sladký balíček. Na oplátku děti ze školičky a žáci řeknou básničku či zazpívají písničku jako poděkování.

Děti mají moc rády kouzla a kouzelníky. Proto jsme si jednoho pozvali i k nám. Naši dětskou skupinu navštívil pan kouzelník Jiřík, tentokrát s vystoupením zaměřeným na dopravní výchovu. Předvedl mnoho kouzel, kterými děti ohromil, k některým dokonce potřeboval asistenci pana učitele a paní učitelky. Nakonec se děti společně vyřádily při písničce „Jede, jede mašinka“. Představení se uskutečnilo v kulturním domě, kde kromě Sluníček a Bublinek sledovaly a těšily se z představení také děti z dětské skupiny Boskovice, žáci ZŠ Voděrady a veřejnost.

Letní prázdniny ve Sluníčku a Bublinkách jsme si užili naplno. 6 týdnů jsme prožívali mnoho letních dobrodružství – užívali jsme si na roztančených plážích s chobotnicemi, tanečnicemi, pikniky a koktejly (taneční podložky a podložky v parku, výzdoba chodeb školičky, výroba papírových koktejlů), také jsme byli na skok ve Francii na šnekách (pečení šneků, zdobení nalezených ulit), zabloudili jsme v kukuřičném bludišti (za odměnu jsme dostali odznáček), v domovině nám připravili loupežníci lesní stezku, při níž jsme museli plnit úkoly, abychom se dostali zpátky do školičky.

Také skřítek Prázdninovníček nám zanechal v okolí školičky 12 úkolů a na konci odměnu.

6 prázdninových týdnů uteklo jako voda a už nás nový školní rok volá… S ním další nové aktivity a dobrodružství…

 

Slavnostní akt pasování pěti předškoláků proběhl 8. června v parku pod lípou za přítomnosti široké veřejnosti. Pan král (Vladimír Křepela) za podpory dvou dvorních dam (paní učitelka Radka a Irena) uvedl chlapce do řad školáků. Ti se nejprve představili divákům v nacvičeném pásmu básniček, písniček a scének. Zároveň složili slib „školáků“. Na památku obdrželi pamětní plakety a knížku.

Dne 31.5. jsme se vydali na výlet plný dobrodružství. V dopoledních hodinách jsme se pomocí autobusu přesunuli do Boskovic, kde už na nás čekaly děti a paní učitelky z DS v Boskovicích. Společně jsme doputovali do útrob boskovského hradu, kde na nás čekal kos, který nás provedl celým hradem a zavedl k legendě o vzniku Boskovic. Dokonce jsme našli i zlatý poklad, který pro nás připravili boskovské paní učitelky.

Slavnostní akt pasování pěti předškoláků proběhl 8. června v parku pod lípou za přítomnosti široké veřejnosti. Pan král (Vladimír Křepela) za podpory dvou dvorních dam (paní učitelka Radka a Irena) uvedl chlapce do řad školáků. Ti se nejprve představili divákům v nacvičeném pásmu básniček, písniček a scének. Zároveň složili slib „školáků“. Na památku obdrželi pamětní plakety a knížku.

no images were found

Dětská skupina Voděrady uspořádala dne 26. ledna 2023 tzv. Novoroční besídku jako alternativu za Vánoční besídku, která byla zrušena kvůli vysoké nemocnosti dětí. Více než 50 návštěvníků mělo možnost si poslechnout básničky, písničky se zimní i vánoční tématikou. Nechyběla ani rozcvička našich předškoláčků, vystoupení kroužku angličtiny s tancem sněhuláků, děti ze třídy Sluníček dokonce rapovaly, předškoláčci z kroužku flétničky zahráli a zazpívali o zimě, nakonec společně Bublinky i Sluníčka uvařily Vánoce. Po skončení oficiální části besídky následovala neformální část s malým občerstvením, které připravily děti. Děkujeme, že jste přišli podpořit děti z dětské skupiny. V květnu při příležitosti besídky pro maminky se na Vás budeme opět srdečně těšit!

Fotogalerie zde: https://www.voderady.cz/novorocni-besidka-ds/

 

 

Po vystoupení u vánočního stromu v parku nás čekal čertovský týden…

První prosincový týden jsme si povídali o Mikuláši, andílcích a čertech. Dopoledne jsme soutěžili v čertovských tancích, šklebech, hudrování a vybírání blech – dokonce jsme dostali i čertovské vysvědčení… To jsme netušili, že je tím vším přivoláváme. Ráno jsme přišli do školičky, uprostřed herny seděl obrovský čert (sice u sebe měl balíčky dobrot, které střežil), ale také nám nechal na okně uhlí, řepu, brambory a dřevo… Z toho jsme vytušili, že nás bude celý rok hlídat, zda jsme hodní či naopak.

Předvánoční čas bývá plný dobrých skutků a překvapení… Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste k nám do dětské skupiny donesli dárečky, a tím se s námi zapojili do charitativní sbírky tzv. „KRABICE OD BOT“. V pátek jsme odevzdali na sběrné místo do Černé Hory bezmála 20 dárečků pro sociálně-znevýhodněné děti. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

STROMEČEK PŘÁNÍ byl přichystán pro Vaše přáníčka. U vstupu do budovy školy a dětské skupiny jste mohli nalézt krabičku s kouličkami (taktéž tužkou a vlnou), na ně si napsat svoje tajná přání a zavěsit na stromeček. Poté už jen doufat, že se Vám vánoční přání splní…

Přejeme krásné a požehnané vánoční svátky s vločkami štěstí, zabalené kouzlem lásky,
přikryté peřinou splněných snů a plamínky pohody v očích….
Do nového roku mnoho zdraví, elánu, nadšení a spoustu snů
přejeme všichni z Dětské skupiny Voděrady

 

„Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám…“ a opravdu, slova básničky, kterou jsme se učili v uplynulém týdnu, se stala skutečností. Svatý Martin k nám opravdu v pátek 11. 11. přijel do Voděrad v celé své kráse. Celý týden jsme si povídali o tom, kdo tento pán byl, četli si pověsti, vyráběli lucerničky se symboly svatého Martina (On s chudákem, husa, rohlík, podkova či vločka), pekli perníčkové podkovy. Ve čtvrtek ráno jsme na vstupních dveřích do školičky a školy našli vzkaz, ve kterém stálo, že v pátek opravdu Martin přijede. Tak jsme ještě napekli množství svatomartinských rohlíčků. Moc děkujeme všem, kteří se příjezdu svatého Martina účastnili! Děti řekly Martinovi básničku, na cestu mu předaly vlasto-ručně napečené rohlíčky, a on jim na oplátku dal od zimy klíč a slíbil, že za rok zase přijede do Voděrad…