Kategorie ‘Fotogalerie’

Jedno krásné čtvrteční dopoledne se ze školičkových dětí stali indiáni bivakující ve voděradském parku. Malí indiáni se seznamovali s typickými nástroji pro jejich kulturu, tj. bongy (bubny) a dalšími neobvyklými etnickými nástroji. Učili se přirovnávat zvuky nástrojů k přírodním jevům. Se slečnou Růženkou si protáhli těla, zazpívali si a vytvořili nevídané hudební těleso. Už teď se těšíme na další hodinu muzikoterapie!

V neděli 12. května jsme se sešli v kulturním domě, abychom společně oslavili Den matek. Děti z Dětské skupiny Voděrady a Základní školy Voděrady si připravily téměř dvouhodinový program plný básniček, veršovaných pohádek, písniček, tanečků, pohlédli jsme do kroužků flétničky a angličtiny. Děti z Bublinek zatančily motýlí taneček, řekly básničku o své mamince a na závěr ukázaly svá křidélka se jménem maminky. Děti ze Sluníček kromě básniček a písniček se staly loupežníky a zatancovaly nám na písničku „Pod dubem,…“ a „Lotrando intelektuál“, kdy posílají Lotranda do školy, čímž naznačovaly, že už se blíží 2. část, která patřila žákům ZŠ Voděrady. Moc vám děkujeme, že jste si s námi přišli užít sváteční odpoledne patřící nejen maminkám.

Více fotek naleznete ve fotogalerii obce Voděrady:  https://www.voderady.cz/den-matek-5/

 

7. května brzy ráno odjelo 45 občanů z Voděrady a okolí do pražského Valdštejnského paláce, sídla Senátu, pod záštitou paní senátorky Vítkové a Dětské skupiny Voděrady. Od samého rána po celou cestu bylo jasné, že počasí se neumoudří celý den. Ale ani to nebyla překážka, a výlet jsme si nenechali zkazit.

V Senátu naši početnou skupinu přivítala paní senátorka Vítková, která nás vzala do hlavního Jednacího sálu, v němž jsme měli možnost zaujmout místa senátorů při schůzích Senátu. Vyslechli jsme si vše o senátních pravidlech, ale hlavně o palčivých problémech našeho regionu, kterými se senátoři zaobírají díky návrhům senátorky Vítkové.

Poté si naši výpravu převzala paní průvodkyně, která nás provedla po celém Valdštejnském paláci. Zasvěceně nás seznámila s celou jeho historií, ale i se senátními zákulisními historkami. Po opuštění paláce jsme navštívili Valdštejnskou zahradu, kde jsme měli možnost obdivovat Sala terrenu, vzrostlé duby, magnólie a javory, také pávy a různé druhy ryb.

Před odjezdem zpět na Moravu nám zbyl ještě čas na prohlídku krásné matičky Prahy.

Moc děkujeme paní senátorce Vítkové za pozvání!

Senát 24


 

Na počátku dubna jsme u nás ve školičce přivítali další složku integrovaného záchranného systému, a to Policii ČR. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací o tom, jak bezpečně se chovat v silničním provozu jako chodci či cyklisté. Vyzkoušeli jsme si uniformy jednotlivých policejních uskupení a jejich funkce. Měli jsme možnost si vyzkoušet opravdová policejní pouta, elektrický obušek, pistoli jsme viděli jen zpovzdálí… Policejní auto jsme tentokrát viděli jen chviličku, protože v průběhu povídání byl hlídce nahlášen mimořádný výjezd, a policisté museli v rychlosti odjet k případu. Na rychlý odjezd a houkání jsme jen koukali s otevřenými ústy. Na závěr nás paní poručice poprosila, abychom k sobě byli přátelští, pomáhali si a případě pomoci či ohrožení zavolali na číslo 158. Také jsme od ní dostali spoustu dárečků. Na konci června jsme pozváni na Den policie – už se moc těšíme!

1. středu v měsíci dubnu jsme byli pozváni společně se žáky ZŠ Voděrady vrchním velitelem hasičů Pavlem Švecem do hasičské zbrojnice na zkoušku sirén. Kromě spuštění sirény jsme se také dozvěděli o jejich významu, druzích, tónech a délce. Prohlédli jsme si hasičskou zbrojnici a vyzkoušeli výstroj hasičů. Největší zábavou byl ale pobyt v hasičském autě, kde si každý mohl sám zapnout sirénu jakou chtěl. Moc děkujeme za pozvání!

Na konci měsíce března jsme se s dětmi vypravili do velkého města do kina na pokračování Mlsných medvědích příběhů, s názvem Na pól! z dílny režisérek Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové. S velkým Nedvědem a mrňouskem Miškou jsme celou hodinu prožívali jejich cestovatelská a kulinářská dobrodružství. Cestování autobusem je zase pro naše děti jedno velké dobrodružství.

Kino 2024


V polovině března v dopoledních hodinách nás navštívil pan myslivec Petr, který nám povídal o svém koníčku myslivosti. Dozvěděli jsme se hodně informací o lesních zvířatech, jak se chovat na jaře v lese, kdy se rodí mláďátka, také jaké jsou vhodné potraviny pro zvěř do krmelce v zimním období. Poznávali jsme parohy z různých druhů jelenů, daňků atd. a nechyběly ani zvířecí kůže a lebky. Děti si vše mohly osahat a potěžkat. S panem myslivcem jsme prožili velice zajímavé dopoledne.

Karneval v naší dětské skupině. Od ranního příchodu se to ve školičce hemžilo samými čarodějnicemi, princeznami, spyder-many, kočičkami, indiánkami, hasiči, fotbalisty, opraváři, jednorožci atd. Užili jsme si soutěže, tanečky, bohaté občerstvení, jehož část si děti odnesly domů ve vlastoručně vyrobených kornoutech. A zítra pokračujeme v karnevalovém veselí vytvářením šašků.

V pondělí ráno jsme se stali přímými účastníky zážitkového představení s terapeutickými nástroji v rámci muzikoterapie. Ocitli jsme se uprostřed Severního pólu, který obývá lední medvěd, eskymák a čaroděj. Děti byly vtaženy do děje, o kterém mohly samy rozhodnout, jak skončí. Se slečnou Růženkou jsme se rozezpívali a pozitivně naladili minimálně na celý týden.

Druhý týden v lednu nás navštívil pan Slávek Boura s programem „Logo hrátky“. Děti si společně s panem Bourou procvičily jazýčky, jemnou motoriku, rytmiku, zrcadlení a také hlasivky. Neskutečná energie a osobité charisma aktéra dokázaly děti zaujmout celou hodinu. V průběhu programu seznamoval rodiče s prvky zařazenými do Logo hrátek. Prožili jsme veselé a inspirativní odpoledne.