Kategorie ‘Fotogalerie’

Dětská skupina Voděrady přivítala ve čtvrtek 12. srpna 2021 zástupce Senátu napříč politickým spektrem v rámci výjezdního zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Po prohlídce zařízení a pozdravení dětí jsme hodinu diskutovali na velmi aktuální téma v posledních letech, a to na situaci dětských skupin s ohledem na právě schvalovanou novelu o dětských skupinách.

Zástupci Senátu se velmi zajímali o fungování dětských skupin obecně, i na malých vesnicích. Diskuze byla pro všechny velice přínosná. Pan senátor Fischer (kandidát na prezidenta v roce 2018) děkoval za to, že si mohl provoz DS prohlédnout a za osvětlení celé problematiky týkající se dětských skupin. Senátorům se návštěva velmi líbila a odjížděli spokojeni.

Hned z kraje prázdnin, 1. července, jsme se společně sešli v Kulturním domě, abychom potěšili maminky, tatínky, babičky a dědečky několika pěknými básničkami, které jsme měli už dlouho připravené. Každoroční besídku ke dni matek nám situace v květnu neumožnila, a tak jsme se rozhodli, že přichystaný program spojíme s pasováním našich předškoláčků.

Začali jsme tedy několika básničkami a písničkami. Na řadu přišlo také tancování, kdy jsme celý program zakončili písní Jerusalema, kterou jsme společně s výtěžkem z celého dopoledne věnovali na pomoc Jižní Moravě po zasažení tornádem. Pak už následovalo popasování našich 4 budoucích prvňáčků. A protože by byla škoda si takové krásné dopoledne neužít, následovalo Skotančení s Verčou, kdy jsme roztančili celý Kulturní dům a moc jsme se bavili.

Jsme opravdu rádi, že jsme se konečně mohli zase všichni sejít. Věřte, že už jen to nám vykouzlilo úsměv na tváři. Těšíme se zase příště:-)

Text bude doplněn…

Paní učitelky ze Sluníček a Bublinek připravily na plot dětského hřiště kvízy, obrázkové pohádky, tipy na vytváření – aby nám zpříjemnily léto aktivitami.

Krásné léto! :-)

Na konci měsíce června a také na oslavu konce školního roku se Sluníčka vypravila na území blanenských rytířů, kde se konalo muzikální divadýlko o opičce Mauvííí. Už jen samotné cestování bylo pro děti dobrodružstvím, protože kvůli pandemii jsme radši nepodnikali žádné výlety. U blanických rytířů jsme si zazpívali a zatančili s účinkujícími. Po skončení jsme si prošli celou smyslovou zahradu a vyzkoušeli různé záhadné aktivity. Nesměla chybět ani zmrzlina. Po sladkém občerstvení jsme se vypravili do lesního dětského hřiště, kde jsme počkali až do příjezdu autobusu, aby nás dopravil zpět do školičky.

Bublinky také podnikly výpravu do okolí. Poznávaly krásy Drnovic a Lysic. Snad příští rok už bude lepší a užijeme si společně spousty výletů, divadýlek a různé zábavy.

 

Sluníčka a Bublinky nezahálí ani na procházkách v lese, na louce, poli apod. Na každé procházce rozvíjíme dětskou duši nabídkou různorodých aktivit -poznáváme stromy, pozorujeme mraveniště, posloucháme zpěv ptáčků v korunách stromů. Hlavně dýcháme krásný svěží vzduch a vychutnáváme si jeho vůni. Na loukách pozorujeme první jarní kytičky a bylinky. Nevynecháváme ani sportovní aktivity – trénujeme slalom, běh mezi stromy, rovnováhu atd. Níže se můžete podívat na šikovné děti při přechodu přes kládu.

Po dlouhé pauze způsobené pandemií Covid-19 jsme obnovili kroužek flétničky. Do tohoto kroužku jsou zapsáni skoro všichni předškoláčci. Výuka na kroužku probíhá zábavnou formou. Hlavním cílem je, aby děti hra na flétnu bavila. Délka lekce je 30 minut.

Na flétně se děti naučí správné držení nástroje, poznávání a čtení not formou notových kamarádů, rozvíjet své hudební, harmonické a rytmické cítění, posilování paměti a naučí se jednoduché a zábavné písničky. Důležitým prvkem je rozvíjení správného dýchání.

Flétna


Ani v letošním roce si nemůžeme užít filipojakubskou noc tak, jak jsme zvyklí. Tak se alespoň ve voděradských lesích usadila čarodějnice Rumpajda, která nás provázela stezkou lesem nelesem s různými úkoly (uvaření čarodějnického lektvaru, slalom na koštěti atd.). Podle fotek, které jste nám poslali, je vidět, že si stezku užívaly jak děti, tak dospělí. Děkujeme za účast a příští rok se snad sejdeme u pořádného ohně a užijeme si čarodějnických radovánek všichni společně.

Moc děkujeme všem výtvarníkům za kreativitu a společné ozdobení plotu.

Sluníčka a Bublinky podpořily Světový den Downova syndromu, tzv. ponožkovou výzvu.