Kategorie ‘Fotogalerie’

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout důležité momenty přestavby druhé dětské skupiny z bývalé garáže či uhelny.

Po prvním zkušebním týdnu se konal v Bublinkách Den otevřených dveří.

Přestavba objektu určeného pro druhou dětskou skupinu se značně prodloužila z důvodu komplikací vzniklých v průběhu realizace stavby. Z počátku to byla nedostupnost stavebního materiálu, dále jsme byli limitováni dodržováním technologických postupů.

Vnitřní vybavení prostor pro druhou dětskou skupinu Bublinky bylo pořízeno z dotace, kterou jsme získali z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Tato dotace zahrnuje vybavení a provoz Bublinek na 3 roky.

Kolaudace objektu pro Bublinky proběhla 14. května 2019 velice úspěšně. Všechny zúčastněné složky neměly sebemenší argument ke stavebním věcem ani k vybavení vycházejícího z různých vyhlášek a zákonů vztahujících se k dětským skupinám nebo práci s malými dětmi.

Díky vstřícnosti Krajské hygienické stanice a Ministerstva práce a sociálních věcí byly Bublinky zaregistrovány do evidence dětských skupin dne 27. května 2019. Tudíž se mohla druhá dětská skupina 3. června 2019 otevřít pro 6 až 8 dětí na stálou či občasnou docházku. Po týdenním provozu jsme otevřeli Bublinky veřejnosti.

Den před koncem školního roku, než jsme se rozešli na prázdniny a s některými se rozloučili z důvodu odchodu do jiných předškolních či školních zařízení, jsme si uspořádali ještě poslední party – a to již dlouho slibovanou – pyžamovou :-) Od rána jsme skotačili v nejoblíbenějších pyžamkách s oblíbenými plyšáčky a polštářky – nejen děti, ale i paní učitelky. Zažili jsme spoustu soutěží, polštářových válek, tanečků, válení se po paních učitelkách atd. Před obědem jsme udělali přehlídku pyžam na dětském hřišti, kde jsme naše skotačení ukončili :-)

V polovině června jsme prožili krásný letní den v parku, kde se uskutečnila „Letní skotančivá šou pod lípou s Verčou“. Zároveň tato akce byla spojená s pasováním předškoláčků na školáky. Doplňující zábavu představovaly dva skákací hrady a na závěr grilování s profesionálním kuchařem.

Celá akce začala pasováním 3 předškoláků. Každý z nich musel pokleknout na kolena a odpovídat na zvídavé otázky Verči, která je následně pasovala mečem do stavu školáka. Od paních učitelek dostali šerpy a dárečky. Na závěr všichni odříkali společnou přísahu. Během tohoto slavnostního okamžiku nezůstalo jedno oko suché. Neopomněli jsme ani děti, které od nás odchází do jiných předškolních zařízení.

Následovala další část programu, kde jsme všichni tančili, hráli různé hry např. přetahovanou, skákání v pytlích, vláčkohry atd. Do tančení, soutěží i řádění na skákacích hradech se zapojili paní učitelky i rodiče. V pravé poledne pan kuchař svolal všechny účastníky letní šou na pořádný oběd pod lípou. Společným obědem jsme zakončili slavnostní dopoledne.

Ve čtvrtek, 6. června, jsme se vydali zachránit princeznu z letovického zámku.  Počasí nás trošku překvapilo, ale správný rytíř musí být připraven na cokoliv. Nejdříve jsme se vydali do podzemního sklepení za čarodějem Zakapou, aby nám poradil, jak princeznu vysvobodit. Potom jsme posbírali v zámku kouzelné kamínky a vyměnili jsme je za vzácný klíč. V pauze jsme si k obědu dali výborný kuřecí vývar a řízek s hranolky. Když jsme se posilnili, upletli jsme na kolovrátku dlouhý pevný provaz a záchrana princezny mohla začít. Díky naší statečnosti a odvaze se nám to podařilo a princezna nám na památku nechala kouzelné kamínky. Potom už jsme se rozloučili a vydali se zpátky do naší školky.

V pondělí, 3. června, jsme vyrazili oslavit Den dětí. Spolu s dětmi ze Sluníčka jsme se vydali za pohádkami do boskovického kina. Už samotná cesta autobusem pro nás byla velikým dobrodružstvím. To nejlepší nás ale teprve čekalo. V kině jsme se pohodlně usadili a pohádkový den mohl začít. Nejdříve jsme viděli, jak Trautenberk pokouší Krakonoše, potom jsme se s Krtečkem učili řídit auto, pobavili nás Hurvínek se Spejblem, Máničkou a Žerykem, dva nešikové Pat a Mat to opět vymňoukli a nakonec jsme s Bobem a Bobkem venčili hrocha. Dojmy jsme dlouho vstřebávali. Celý den se krásně vydařil a naše Sluníčka byla moc spokojená.

Jak se již pomalu stává zvykem Dětské skupiny Voděrady, tak jsme se i v první polovině letošního roku zapojili do další podpůrné akce věnované lidem s postižením. Na konci minulého roku jsme se připojili k charitativnímu projektu „Krabice od bot“, který pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí dostat alespoň nějaký dáreček. Díky entuziasmu rodičů a dalších voděradských občanů jsme odvezli přes dvě desítky dárečků v podobě velkých či menších krabic od bot, které byly následně doručeny do čekajících dětských ručiček. Dne 21. 3. 2019 jsme se ve Sluníčku zapojili ke Světovému dni Downova syndromu, který se vyznačuje tím, že si všichni účastníci obléknou na nohy každou ponožku jinou. Rádi bychom poděkovali všem našim rodičům, že přijali tuto výzvu a všichni patřičně vystrojili nohy svých dítek různými ponožkami. Pro podpoření této akce se připojily i paní učitelky.  Datum „Ponožkového dne“ nebylo vybráno náhodně – Downův syndrom je způsoben ztrojením dvacátého prvního chromozomu – odtud pochází číslice 21. 3. Ponožkový den je také symbolika, neboť oblečené ponožky připomínají písmeno X, když dáte nohy patami k sobě. A když máte každou ponožku jinou, poukazuje to na poruchu chromozomu X.

Dvě oblíbené postavičky nás přijely opět pobavit. 13. března jsme si společně zpříjemnili jarní dopoledne. Pan KUK a jeho loutka pejsek CUK naučili děti nové rytmické písničky, při kterých si s radostí společně zatančili. Došlo i na soutěžení ve zpěvu, vyťukávání rytmů a poznávání hudebních nástrojů. Ve třídě se nás sešlo opravdu hodně, kromě školáků za námi přišli maminky s našimi mladšími kamarády. Pozvání přijaly i babičky, a tak se krásně propojila radost napříč všemi generacemi.

26. února 2019 jsme se sešli v hojném počtu na 3. relaxačním čokoládovém podvečeru ve Sluníčku pořádaném ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko. Pravou čokoládu jak v tekutém, tak pevném skupenství nám představili přímo sami majitelé čokoládovny. Nejprve jsme se dozvěděli něco o dovozu čokoládových bobů, zpracování a výrobě čokolády. V průběhu povídání jsme ochutnávali nespočetné množství čokoládových produktů, které Čokoládovna Ajala vyrábí. Známe chuť čokolády s mořskou solí, lučními květy, kávou, chilly apod. Některé produkty jsme si mohli i zakoupit. Relaxační podvečer jsme prožili opravdu v odpočinkovém duchu pro tělo i duši.

I o děti bylo skvěle postaráno. V první patře jsme pro ně vytvořili dětský koutek se zajímavými hrami a skvělou tetou. Takže rodiče, babičky i tetičky si mohli vychutnávat čokoládové opojení.

V rámci týdenního bloku „Zimní obydlí zvířátek“ jsme se vydali ke včeličkám paní Doskočilové. Dozvěděli jsme se vše o chovu včel, o jejich zimním spánku a výrobě medu. Každé děťátko si od včeliček přineslo krásný sladký dáreček v podobě včelího medu.

Moc děkujeme paní Doskočilové za vyčerpávající a krásné povídání o včelkách.

Včely 19