Po příchodu do Dětské skupiny Voděrady mají děti čas na rozkoukání. Vyberou si vlastní individuální hry a činnosti.

Poté následuje hlavní program, ve kterém se zaměřujeme na hudebně – pohybové činnosti, sociálně-komunikační aktivity, didaktické činnosti, výtvarné a tvořivé činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, logopedie, myšlení, vnímání – opět s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti dětí.

Po osobní hygieně a dopolední svačince chodíme na procházky po okolí. Procházky zaměřujeme na poznávání přírodních jevů, zvířat, květin atd. Chodíme na dětské hřiště, které máme před dětskou skupinou. Nebo také na velké fotbalové hřiště, kde hrajeme různé pohybové hry. V nepříznivém počasí můžeme využít místní kulturní dům, který slouží zároveň i jako tělocvična s množstvím cvičebního nářadí.

Případně místo procházek jezdíme na výlety po okolních zajímavých místech – zámky, hrady, muzea atd.  V případně nepříznivého počasí jako je silný vítr, déšť, mlha, inverze či nepřiměřeně nízká (pod -10°C) nebo vysoká teplota můžeme vynechat pobyt venku.

Po obědě chodí některé děti domů a ty, které zůstávají, se připravují na odpočinek. Před spaním čteme dětem pohádky do jejich usnutí.

Odpoledne zahajujeme odpolední svačinkou, dokončujeme rozdělané činnosti. Celý den zakončujeme spontánní hrou či volnými činnosti dle výběru dětí.