U nás cvičí Sluníčka a Bublinky společně ve třídě Sluníček. Tělesná výchova se ve školičce odehrává skoro každý den. Jak ve třídě, tak venku paní učitelky nabízí dětem aktivity vedoucí k různorodému pohybu – běhání, skákání, ale i lezení, vylézání, přelézání atd.

Cvičení probíhá ráno pro zaktivování těla – procvičujeme chůzi, běh, skok a lezení dětí, ale i velmi oblíbené dětské taneční hry např. „na sochy“. Přes zimu chodíme do místního kulturního domu, který slouží jako tělocvična pro ZŠ. Zde se děti učí cvičit na nářadí – kotouly na žíněnkách,  cvičí na trampolíně a lavičkách (procvičují vylézání a slézání), přeskakování.  atd.

V měsíci září 2020 jsme uspořádali v místním parku i „školkovou olympiádu“ s několika disciplínami. Děti mají různé formy pohybu rády.

 

 

Komentáře jsou zavřeny