Ve čtvrtek 3. února 2022 v odpoledních hodinách jsem v naší dětské skupině přivítala paní starostku Štěchova. Zástupci tří vesnic jihozápadně od Lysic se dohodli na zřízení dětské skupiny pro svoje občany. Paní starostka Mgr. Knotková se zajímala o podmínky zřízení a fungování tohoto typu zařízení. Potřebné dokumenty, vyhlášky a zákony, kterými se provoz dětské skupiny řídí jsem paní starostce představila. Byla velmi překvapená skutečnostmi, které jsou potřebné nejen ke zřízení, ale také fungování dětské skupiny.

Paní magistře se velmi líbilo široké spektrum aktivit naší dětské skupiny. Od podrobně popsaných týdenních témat, přes veřejné akce a vystupování, až po charitativní sbírky a aktivity (např. Krabice od bot, vánoční pozdravy pro seniory, tanec a sbírky pro tornádem zasaženou obce a mateřskou školu).

Už v minulých letech jsme u nás v dětské skupině přivítali např. pana starostu a zastupitele z obce Syrovín z bzenecké oblasti (tato obec má 352 obyvatel), pana starostu a zřizovatele dětské skupiny z Prostějovska, evangelického pana faráře – tyto všechny spojovalo to, že chtěli poradit se zřízením a poskytováním dětské skupiny na malé vesnici. Všem jsem ochotně a ráda poskytla potřebné informace, rady a poznatky z praxe, se kterými jsme se za dobu fungování dětské skupiny setkali.

Závěrem můžu říct, že jsme se se všemi starosty a zřizovateli zařízení pro předškolní děti, shodli na tom, že správná vesnice má mít školu/školku (dětskou skupinu), hospodu a kostel – jinak je to mrtvá vesnice…

Za naši vesnici budu moc ráda, když se touto poučkou budeme řídit, a Voděrady budou plné dětí, jejichž rodná vesnice pro ně bude útočištěm po celý život.

Za náš celý tým dětské skupiny jsem ráda, že zástupci okolních vesnic z naší práce cítí nadšení, profesionalitu, lidskost a odvahu pro další fungování Dětské skupiny Voděrady, a proto nás oslovují pro rady a zkušenosti z praxe…

Všem zřizovatelům, poskytovatelům a hlavně v současné době paní starostce Štěchova přeji, aby vše dopadlo dobře a mohla se spolu s rodiči předškolních dětí těšit na otevření a fungování dětské skupiny.

S přáním všeho dobrého Mgr. Radka Horáková

Komentáře jsou zavřeny