1. června – den dětí je pro dětskou skupinu velká událost. Každoročně jsme pozváni do místního obchodu COOP, kde mají paní prodavačky pro děti přichystaný sladký balíček. Na oplátku děti ze školičky a žáci řeknou básničku či zazpívají písničku jako poděkování.

Komentáře jsou zavřeny