V poprázdninovém týdnu jsme se tedy vůbec nenudili. Hned v pondělí jsme se vrhli na velkoformátové výtvarné techniky s paní učitelkou Ellou (Ella Watermanova), které můžete opět vidět ve voděradských autobusových zastávkách. Od toho, aby všechny děti i paní učitelky snědl „Otesánek“, nás museli zachránit příslušníci Policie ČR, kteří na naše vysvobození museli použít veškerou svoji výzbroj a výstroj. Po tom, co nám popovídali o bezpečném chování, ukázali i výbavu policejních aut – zkouška majáků a houkaček nemohla chybět. Další den nás navštívila také kontrola z Krajské hygienické stanice (zase po 2letech na pravidelnou kontrolu). Ti už nám ale nepřijeli něco ukazovat, spíš chtěli po nás ukázat veškeré dokumenty pro kontrolu dodržování vyhlášek a zákonů. Neshledali u nás žádný nesoulad či pochybení, a zase spokojeně odjeli… I tento týden byl velice pestrý…

Komentáře jsou zavřeny