V pátek 20. října 2023 pořádala Dětská skupina Voděrady a Základní škola Voděrady „Loučení s letním časem“. Doufáme, že si všichni užili soutěže, fotokoutek, tvořivé dílničky, zastříleli si, ochutnali dětmi napečené sladkosti či halloweenské prsty v místním parku. Také průvod světýlek, opékání párků, ochutnávání punče a svařeného vínka. Lampionovým průvodem hry se světýlky neskončily ani na fotbalovém hřišti. Jen lampiony byly vyměněny za baterky, záznamový list a tužku, a už se světýlka zase pohybovala po celém hřišti, kde všechny děti a rodiče úspěšně vyluštili tajenku a splnili úkoly. Odměnou byla medaile. Letos jsme byli foceni jak ze země, tak ze vzduchu. Děkujeme vám, že jste si přišli s námi užít „podzimní slavnost“! Srdečně se budeme těšit na společná setkávání na dalších akcích dětské skupiny a základní školy.

Komentáře jsou zavřeny