Kategorie ‘Aktuality’

Ve čtvrtek 3. února 2022 v odpoledních hodinách jsem v naší dětské skupině přivítala paní starostku Štěchova. Zástupci tří vesnic jihozápadně od Lysic se dohodli na zřízení dětské skupiny pro svoje občany. Paní starostka Mgr. Knotková se zajímala o podmínky zřízení a fungování tohoto typu zařízení. Potřebné dokumenty, vyhlášky a zákony, kterými se provoz dětské skupiny řídí jsem paní starostce představila. Byla velmi překvapená skutečnostmi, které jsou potřebné nejen ke zřízení, ale také fungování dětské skupiny.

Paní magistře se velmi líbilo široké spektrum aktivit naší dětské skupiny. Od podrobně popsaných týdenních témat, přes veřejné akce a vystupování, až po charitativní sbírky a aktivity (např. Krabice od bot, vánoční pozdravy pro seniory, tanec a sbírky pro tornádem zasaženou obce a mateřskou školu).

Už v minulých letech jsme u nás v dětské skupině přivítali např. pana starostu a zastupitele z obce Syrovín z bzenecké oblasti (tato obec má 352 obyvatel), pana starostu a zřizovatele dětské skupiny z Prostějovska, evangelického pana faráře – tyto všechny spojovalo to, že chtěli poradit se zřízením a poskytováním dětské skupiny na malé vesnici. Všem jsem ochotně a ráda poskytla potřebné informace, rady a poznatky z praxe, se kterými jsme se za dobu fungování dětské skupiny setkali.

Závěrem můžu říct, že jsme se se všemi starosty a zřizovateli zařízení pro předškolní děti, shodli na tom, že správná vesnice má mít školu/školku (dětskou skupinu), hospodu a kostel – jinak je to mrtvá vesnice…

Za naši vesnici budu moc ráda, když se touto poučkou budeme řídit, a Voděrady budou plné dětí, jejichž rodná vesnice pro ně bude útočištěm po celý život.

Za náš celý tým dětské skupiny jsem ráda, že zástupci okolních vesnic z naší práce cítí nadšení, profesionalitu, lidskost a odvahu pro další fungování Dětské skupiny Voděrady, a proto nás oslovují pro rady a zkušenosti z praxe…

Všem zřizovatelům, poskytovatelům a hlavně v současné době paní starostce Štěchova přeji, aby vše dopadlo dobře a mohla se spolu s rodiči předškolních dětí těšit na otevření a fungování dětské skupiny.

S přáním všeho dobrého Mgr. Radka Horáková

Děti z dětské skupiny společně se žáky základní školy Voděrady si pro Vás připravili vánoční pozdrav.

watch[1]

Co nás ještě čeká do konce roku 2021? Níže uvedené akce, a mnohem více zážitků ve školičce.  Např. zítra budeme vyhlížet svatého Martina, nadílka od Mikuláše a čertů, dárečky od Ježíška atd.

Vážení přátelé a vůbec všichni, kteří chcete pomáhat. Jako v minulých letech, tak i letos jsme se zapojili od charitativní sbírky „KRABICE OD BOT“. Do 2. prosince k nám můžete nosit naplněné, zabalené a popsané krabice pro děti od narození do 18 let. Pohlaví a věk bude upřesněn v průběhu příštího týdne. Stačí krabici naplnit, zabalit do vánočního papíru a označit štítkem, pro koho je krabice určena. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!

Srdečně se těšíme na všechny při „Loučení s letním časem“. Něco si vytvoříme, něco si opečeme, trochu se občerstvíme, trochu víc si zazpíváme a pobavíme se…

4. října 2021 nás navštíví

Základní škola a Dětská skupina Voděrady zvou srdečně všechny děti, rodiče a přátele na tradiční drakiádu, která se bude konat v pátek 24. září 2021 od 16 hodin na Horních Poustkách. Všichni majitelé draků budou odměněni. Těší se na Vás kolektiv základní školy a dětské skupiny.

Dětská skupina Voděrady přivítala ve čtvrtek 12. srpna 2021 zástupce Senátu napříč politickým spektrem v rámci výjezdního zasedání Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Po prohlídce zařízení a pozdravení dětí jsme hodinu diskutovali na velmi aktuální téma v posledních letech, a to na situaci dětských skupin s ohledem na právě schvalovanou novelu o dětských skupinách.

Zástupci Senátu se velmi zajímali o fungování dětských skupin obecně, i na malých vesnicích. Diskuze byla pro všechny velice přínosná. Pan senátor Fischer (kandidát na prezidenta v roce 2018) děkoval za to, že si mohl provoz DS prohlédnout a za osvětlení celé problematiky týkající se dětských skupin. Senátorům se návštěva velmi líbila a odjížděli spokojeni.

21. a 22. července 2021 absolvovaly obě dětské skupiny – Sluníčka i Bublinky – „Audit kvality poskytované péče v dětské skupině“. Po oba dva celé dny 3-členná komise prozkoumávala práci celého kolektivu DS, zda pracuje odborně, kvalitně a profesionálně…

Auditní komise se zaměřovala na filosofii zařízení a její naplňování, taktéž dodržování a naplňování Plánu výchovy a péče, etický kodex, genderový a environmentální aspekt, profesní rozvoj kolektivu DS atd. Po neshledání nedostatků Sluníčku i Bublinkám byl udělen CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY za dobře poskytovanou službu.

Děkuji všem paním učitelkám, skvěle spolupracujícím dětem a v neposlední řadě také rodičům, kteří byli náhodně vybráni auditorkami k rozsáhlejšímu dotazníkovému šetření…. Samolepky s „certifikátem značky kvality“ pro obě dětské skupiny už zdobí okno a dveře Dětské skupiny Voděrady.

Audit


„KASIČKA POMOCI“ nebo také „ŠKOLKA ŠKOLCE“ – PRO PODPORU MATEŘSKÉ ŠKOLY v MORAVSKÉ NOVÉ VSI bude umístěna v místním obchodě Coop do konce letních prázdnin. Rádi bychom podpořili tornádem zničenou mateřskou školku v Moravské Nové Vsi. Paní ředitelka Časná je za naši sbírku velice vděčná. Tornádo jim zdevastovalo skoro celou mateřskou školu s veškerým vybavením, hračkami, pomůckami, venkovním zázemím (dvorkem, zahradou)… Hodí se jim každá koruna a také každá ruka. Stále jsou bez elektriky, plynu – všeho zázemí. Pro děti mají zařízené náhradní prostory ve vedlejší vesnici, ale jen do konce července… Dál paní ředitelka neví… Už dlouhou dobu jsem nemluvila s tak pokorným člověkem jako je paní ředitelka. S člověkem, který je silný a odhodlaný zvládnout tuto těžkou situaci, plna víry, že zase bude dobře…Budeme rádi, když v místním voděradském Coopu přispějete jakoukoliv částkou. Se sbírkou jsme začali již při „Pasování předškoláčků“, kde jste darovali 6 100 kč. Obě částky potom dáme dohromady a osobně předáme paní ředitelce… DĚKUJEME!