Kategorie ‘Ostatní’

Monitorovací list podpořené osoby DS2http://www.dsvoderady.cz/dokumenty/

Pro lepší informovanost rodičů o vývoji svého dítěte, jeho zralosti, adaptaci na různé situace atd. zavádíme KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně svého dítka či dění u nás v Dětské skupině Voděrady.

Čekají nás ty nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE. Povídali jsme si společně o tom, jak se všichni na ně připravujeme. Děti hlavně tím, že si hravě a krásně vyzdobí s rodiči svoje domovy. A tak i my ve Sluníčku už jsme začali koncem listopadu výtvarně tvořit.

N

ejprve jsme vytvořili podhledový duhový papír. Technika to byla velice zajímavá. Na podnos jsme nastříkali pěnu na holení, do které jsme nechali zapustit barvičky – červenou a žlutou. Do této hmoty jsme obtiskávali velké výkresy. Přebytečnou hmotu jsme setřeli pomocí pravítka. Tím vznikla krásná mramorová mozaika.

Symbolem vánoc je stromeček. Ten jsme si ozdobili vánočním řetězem. Paní učitelky lepidlem vytvořily na stromečku čáry a děti do nich nanášeli těstovinové hvězdičky. Vše jsme ještě postříbřili nebo pozlatili nebeským prachem.

A co by to bylo za vánoce bez dárečků? Každý z nás má přece mnoho přání – autíčko, panenka, knížka… Tak jsme si společně dárečky vymalovali a položili pod vánoční stromeček.

Na tomto tématickém úkolu jsme pracovali několik dní. Procvičili jsme si svoje prstíčky v malování, vystřihování, lepení jemných hvězdiček atd.

Věříme, že se nám toto náročné dílo – Vánoční stromeček splněných přání – móóóc povedlo!

Informujeme rodiče, že ve Voděradech vznikla „PONY ŠKOLIČKA“ :-) Více informací najdete na stránkách: http://www.misl.cz/novinky/
Určitě si to ve školičce děti i rodiče užijí s koníky! :-)