„Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám…“ a opravdu, slova básničky, kterou jsme se učili v uplynulém týdnu, se stala skutečností. Svatý Martin k nám opravdu v pátek 11. 11. přijel do Voděrad v celé své kráse. Celý týden jsme si povídali o tom, kdo tento pán byl, četli si pověsti, vyráběli lucerničky se symboly svatého Martina (On s chudákem, husa, rohlík, podkova či vločka), pekli perníčkové podkovy. Ve čtvrtek ráno jsme na vstupních dveřích do školičky a školy našli vzkaz, ve kterém stálo, že v pátek opravdu Martin přijede. Tak jsme ještě napekli množství svatomartinských rohlíčků. Moc děkujeme všem, kteří se příjezdu svatého Martina účastnili! Děti řekly Martinovi básničku, na cestu mu předaly vlasto-ručně napečené rohlíčky, a on jim na oplátku dal od zimy klíč a slíbil, že za rok zase přijede do Voděrad…

Komentáře jsou zavřeny