Vánoční besídkou naše přípravy na Vánoce nekončí. Abychom měli okolí školičky krásně nazdobené, tak děti ze Sluníček a Bublinek zdobí stromeček v parku a před vchodem do budovy, který nám každoročně věnuje pan Švancara. Také ve třídách si děti zdobí stromečky s nadějí, že jim donese Ježíšek dárečky i do školičky. Společně jsme si větvičkami obmotali adventní věnec a nazdobili jej čtyřmi svíčkami. U každé svíce jsme si vysvětlili její význam. Kromě vánočního zdobení učíme děti i různé tradice týkající se Vánoc.

Zdobení


Komentáře jsou zavřeny