Přestavba objektu určeného pro druhou dětskou skupinu se značně prodloužila z důvodu komplikací vzniklých v průběhu realizace stavby. Z počátku to byla nedostupnost stavebního materiálu, dále jsme byli limitováni dodržováním technologických postupů.

Vnitřní vybavení prostor pro druhou dětskou skupinu Bublinky bylo pořízeno z dotace, kterou jsme získali z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Tato dotace zahrnuje vybavení a provoz Bublinek na 3 roky.

Kolaudace objektu pro Bublinky proběhla 14. května 2019 velice úspěšně. Všechny zúčastněné složky neměly sebemenší argument ke stavebním věcem ani k vybavení vycházejícího z různých vyhlášek a zákonů vztahujících se k dětským skupinám nebo práci s malými dětmi.

Díky vstřícnosti Krajské hygienické stanice a Ministerstva práce a sociálních věcí byly Bublinky zaregistrovány do evidence dětských skupin dne 27. května 2019. Tudíž se mohla druhá dětská skupina 3. června 2019 otevřít pro 6 až 8 dětí na stálou či občasnou docházku. Po týdenním provozu jsme otevřeli Bublinky veřejnosti.

Komentáře jsou zavřeny